GDPR

GDPR

Den 25/5 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU.

Grovt förenklat handlar GDPR om hur insamlandet av dina uppgifter görs, hanteras och lagras,

samt vem som har tillgång till dem och hur länge.

Vi på DCL DataCentrum samlar bara in de uppgifter vi behöver från dig som privatperson för att kunna kontakta dig angående pågående arbete i vår verkstad, eller vid arbete på plats i hemmet mot RUT-avdrag.

Vi delar aldrig några uppgifter vi fått av dig med någon annan.

Dina uppgifter kan bara registreras av vår personal och är lösenordsskyddade.

Vi sparar dina uppgifter så lång tid som aktuella garantier gäller, dock maximalt tio år, om du inte själv meddelar oss något annat.

Vad företag och avtalskunder beträffar så gäller samma sak. 

Du kan när som helst be att få reda på vilka uppgifter vi har om dig och be att få dem borttagna. 

Du kan läsa mer om GDPR hos Datainspektionen